Вступ

Всякий день звертаемо погляд свій

На Богів,які є Світ,що його звемо:

Перун,Дажбог,Хорс,Яр

та іншими іменами.

Велесова книга,4-г

Бог всеєдиний, вічний, багатопроявний, многоіменний, як Світ створений ним, що є многопроявною Цілісністю множественною Єдністю одночасно.

Наші Українськи Боги - єдині в Сварозі, є різними проявами безмежного, складного, многогранного Всесвіту. За своєю богословською сутністю Наша Віра є генотеїстичною(В.Шаян). Це означає, що ми визнаємо багатьох своїх Богів, як різні прояви божественної істоти, які вічно існують на чолі з Всеєднаючим Верховним Прабогом.

Прабог нашої віри - Сварог, верховний Бог Всесвіту, небесний Зодіак. Його сини - Сварожичі: Дажбог, Перун, Велес, Стрибог, Ярило, Хорс, Ладо, Купайло, Симаргл, Позвізд, Переплут та інші; Його доньки -Лада, Леля, Купала, Дана, Перенуця, Макоша, Коляда та інші. Всі вони є різними іменами, проявами божественної сутності. Кожного з них наші предки пізнавали не одночасно, бо приходили Боги до людей у певний, визначений Сварогом час. І коли наставав час іншого божества, пам'ять людська ще довго зберігала священну шану до його попередника. Тому ми й знаємо нині імена багатьох рідних Богів. Кожного з наших Богів вшановуємо у його космічний час, ввизначений Колом Сварожим.